coding

Code Generator

Bộ sinh mã

Giải pháp tạo mã nguồn trong vài giây

Fix Bugs

Sửa lỗi

Hiệu quả gỡ lỗi mã của bạn với sự hỗ trợ của AI

Improve Code

Cải thiện mã lệnh

Nâng cao chất lượng mã của bạn với AI

Explain Code

Giải thích Mã

Làm sáng tỏ mã phức tạp với AI

Code Review

Đánh giá mã

Phân tích và tối ưu hóa mã nguồn để nâng cao hiệu suất và cải thiện hiệu năng.

Code Simplifier

Bộ đơn giản hóa mã

Biến đổi mã phức tạp thành các định dạng hiệu quả, dễ đọc hơn

Regex Generator

Trình tạo Regex

Sinh ra các biểu thức chính quy phức tạp một cách hiệu quả với trí tuệ nhân tạo

SQL Generator

Trình sinh mã SQL

Tạo ra truy vấn SQL một cách dễ dàng với AI

Tailwind Component Generator

Bộ Phát Sinh Thành Phần Tailwind

Tạo ra các thành phần hữu ích của Tailwind bằng trí tuệ nhân tạo

Terminal Command Generator

Bộ sinh lệnh dòng lệnh

Tạo ra các lệnh terminal theo yêu cầu

LeetCode Solutions

Giải pháp LeetCode

Cung cấp các giải pháp hiệu quả cho các thử thách LeetCode

Blockchain Code Generator

Bộ Sinh Mã Blockchain

Tự động tạo ra mã nguồn cơ bản cho các ứng dụng blockchain.

Makefile Writer

Người viết Makefile

Tự động hóa việc tạo Makefiles để quá trình xây dựng phần mềm hiệu quả hơn

Dockerfile Generator

Trình tạo Dockerfile

Đơn giản hóa việc tạo Dockerfiles cho các cấu hình dự án khác nhau

Mock Data Generator

Trình Tạo Dữ Liệu Giả Mạo

Tạo bộ dữ liệu chân thực một cách nhẹ nhàng

Schema Resolver

Bộ Giải Quyết Sơ Đồ

Tối ưu hóa các lược đồ dữ liệu phức tạp một cách dễ dàng

Commit Message Generator

Trình Tạo Tin Nhắn Cam Kết

Soạn thông điệp cam kết rõ ràng, súc tích một cách dễ dàng

Error Message Explainer

Thông điệp Giải thích Lỗi

Hiểu các thông báo lỗi một cách dễ dàng

Security Code Scanner

Máy quét mã bảo mật

Phát hiện lỗ hổng với AI